Asbest Informatie

• Asbestverwijdering
• Advies en projectbegeleiding
• Asbestinkapseling
• 24 uur calamiteitendienst
• Verzorgen van asbestinventarisaties


Doordat de eisen en wensen in de bouw sneller veranderen, worden gebouwen sneller gesloopt of gerenoveerd. Organisatie, planning en vakkunde zijn van groot belang om een project zo goed en snel mogelijk te realiseren.

• Wij helpen u met de benodigde vergunningen
• Wij verzorgen een asbestinventarisatierapport
• Wij maken een projectkwaliteitsplan / sloopplan / veiligheidsplan
• Er wordt gescheiden afgevoerd naar gecertificeerde afvalverwerkers
• Wij verzorgen het grondwerk voor de nieuwe bouw


Vanaf 1993 werd in Nederland een nieuwe regeling van kracht betreffende asbest. Als gerenommeerd sloopbedrijf hebben wij ons direct verdiept in deze materie u alvast een hoop werk uit handen te nemen.

Klompjan Asbest BV is gecertificeerd voor de verwijdering van Asbest door Tüv Nederland. Dit heeft geresulteerd in een professionele en deskundige methode om asbest te verwijderen.

Inmiddels heeft Klompjan Asbest BV een ruime ervaring opgebouwd; dit is te merken aan de grote verscheidenheid aan projecten. Veel klanten weten ons dan ook te vinden als het gaat om projecten waar een snelle ingreep noodzakelijk is om toch op een veilige manier met asbest om te gaan.

Niet altijd is het logisch om asbest te laten verwijderen! Klompjan Asbest BV onderscheid zich, door eerst naar u te luisteren om daarna een effectief advies te kunnen geven. Dit kan resulteren in een sanering van asbest, maar soms is het niet nodig en kan er verbouwd worden zonder extra kosten of gezondheidsrisico’s. Onze ervaring is dat deze werkwijze zeer op prijs gesteld wordt.

De heersende opvatting is dat asbest verwijderen hoge kosten met zich mee brengt, dit komt vaak omdat er veel onduidelijkheid over bestaat. Klompjan Asbest draagt er zorg voor dat de naar u uitgebrachte offertes of adviezen gespecificeerd zijn: een overzichtelijk kostenoverzicht en een omschrijving van onze te gebruiken methode om met asbest om te gaan.

Door dit duidelijk te communiceren naar u blijkt dat asbest verwijderen geen onredelijk hoge kosten met zich mee brengen!