Milieutechniek

Slopen en milieutechniek gaan vaak samen. Voorafgaand en tijdens sloopwerkzaamheden dient er door een erkent bedrijf een asbest inventarisatie plaats te vinden of er asbest of andere schadelijke stoffen aanwezig zijn en zo ja, waar en in welke hoeveelheid.

Bij sloop en verbouwingen van voor 1993 werd er weinig rekening gehouden met asbesthoudend materiaal, dit werd dan ook vaak gebruik omdat dit een goedkoop en duurzaam materiaal is. Dit bestaat vaak uit “hecht gebonden” plaatmateriaal welke, mits onbeschadigd, on verweerd of onbewerkt niet schadelijk is.

Asbest kan zich ook bevinden in de grond door vergruisd (sloop) puin dat eerder veel gebruikt werd bij het aanvullen van de grond. Bij andere schadelijke stoffen kunt u denken aan TL verlichting, achtergebleven chemicaliën en oude olietanks, deze vallen onder milieutechniek. Deze stoffen die schadelijk zijn voor het milieu dienen ook onderzocht te worden met een bodem onderzoek voordat deze verwijderd kunnen worden. Daarna kan de sloop van het object beginnen.

Voor advies over eventueel aanwezig asbest en een afspraak voor bezichtiging kunt u natuurlijk altijd contact opnemen!